Home

Voorganger

Samenkomsten

Zendingsavond

Contact

Anbi info

 

 

 

 

 Vriendenbrief juli/augustus 2021, jaargang nr. 55

 

      O HERE, onze Here, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!                          Psalm 8:2

 

Het zijn prachtige woorden waarmee David deze Psalm begint en eindigt!

Hij is vol van die grote, machtige God, Die hem steeds weer zegent.

Hij is er vast van overtuigt dat God altijd groter, machtiger en heerlijker is dan welk schepsel op aarde ook. God toont in Zijn schepping Zijn grootheid!

Wat is de sterrenhemel op een heldere avond schitterend!                                                vers 4

Wat kun je je dan als mens, die in God gelooft, klein voelen.

De belijdenis: Hoe groot zijt Gij, is dan niet moeilijk om uit te spreken!

 

Hoe onbegrijpelijk is het dan dat díe goede God, díe heilige God, toch van ons, mensen, houdt. Hoe bestaat het!!! Waarom is God zó? Wij hebben er beslist geen recht op!

Wat heeft de mensheid, sinds de schepping, enorm veel kwaad gedaan.

Hoe heeft zij die goede God steeds weer gekwetst, hoe is zij Hem ongehoorzaam geweest.

Hoe is zij keer op keer ingegaan tegen de uitdrukkelijke geboden van God.

Onze oervader Adam was de eerste die begon met zondigen en alle mensen zijn hem daar vervolgens in gevolgd. De verantwoordelijkheid over de aarde gaf hij over aan de duivel, die sindsdien, zegt de Here Jezus, de overste van de wereld is.

En dàt merken wij nog elke dag!                                                       Johannes 12:31; 14:30; 16:11

En toch! En toch!

 

God houdt van ons! Daar zouden wij de hele dag van kunnen zingen!!!

Het liefste wat Hij had, Zijn eniggeboren Zoon, gaf God in de dood, opdat ieder mens,

die in Jezus gelooft, eeuwig leven zou krijgen.

David drukt dat zo uit:

     Wat is de mens, dat U aan hem denkt en het mensenkind,

     dat U naar hem omziet!                                                                                                           vers 5

     Toch hebt u hem bijna goddelijk gemaakt…!                                                                      vers 6

Bijna goddelijk! God schiep de mens, Adam, naar Zijn beeld en gelijkenis!

Hoe bestaat het!  Wat een grote verantwoordelijkheid kregen wij dus!

En wat hebben wij de hulp en bijstand van God daarbij nodig! Mijn ziel heeft U van node…!

     O HERE, onze Here, hoe heerlijk is Uw Naam …!                                                              vers 10

 

                                                                                                                                     Peter D. Kerkhove

Verjaardagen

juli           : 11: Gerda Jackson; 126: Vera v/d Ham; 19: Jan Blokker; 23: Co Kaptein;

                   28: Corrie Vogel

augustus: 14: Vincent v/d Ham; 18: Matthias v/d Weide; 20: Rie Hendriksen; 23:

                         Co Kaptein; 26: Lieneke v/d Ham; 29: Johan Smoorenburg.

Vriendenbrief

Alstublieft, onze nieuwe Vriendenbrief. Zo langzamerhand krijgen wij meer vrijheid in de samenkomst. Inmiddels mogen wij weer zingen! Wel afstand bewaren en handen wassen.

Onze Vriendenbrief is er ook voor bestemd om die aan belangstellenden te geven. Doen!

 

Zending

 

In deze coronatijd hoor je overal dat de zending daar nadelen aan heeft. Minder inkomsten. Zullen wij toch maar ons best blijven doen?! Voor de zending in Haïti kregen wij in april E 231,60 en in mei E 212,00.

Namens de zendelingen: Hartelijk dank!

 

Spreekbeurten Peter Kerkhove

Datum     Locatie                                                                                        Tijd

 

ma. 5 juli      Groningen, EG Plutozaal, Plutolaan 329                                                       19.30 uur

zo. 11 juli     Utrecht      , PG “Bethel” , Verl. Hoogravenseweg 150                              10.30 uur

zo. 25 juli     Maarssen  , PG “Elim” ,  Westbroeksebinnenweg 14 A                             10,00 uur

 

zo.  8 augustus Utrecht, PG “Bethel” , Verl. Hoogravenseweg  150                              10.30 uur

 

Bijbelmiddagen, i.v.m. corona tot nader orde niet!

 

Samenkomsten op zondag 14.00 uur in de Zuiderkapel.

Adres: Boslaan 3 in Bilthoven.

Datum      Predikers                                                                    Zangleiding

 

04 juli               Peter Kerkhove, viering Maaltijd van de Heer.                               Gerda Jackson

11 juli               Jan Poot uit Geldrop                                                                                Ina van Duin

18 juli               Peter Kerkhove                                                                                      Theo van Duin

25 juli               Jan Blokker uit Kerkrade                                                                      Gerda Jackson

 

01 augustus    Peter Kerkhove                                                                                         Ina van Duin

08 augustus    Jan Pindus  uit Nieuwegein                                                                 Theo van Duin

15 augustus    Peter Kerkhove                                                                                      Gerda Jackson

22 augustus    Matthias v/d Weide uit Rotterdam, Oost Europa Zending          Theo van Duin

29 augustus    Theo van Duin                                                                                      Peter Kerkhove

 

Zorggroep

Peter Kerkhove     voorganger                                                                   telefoon 030 – 228 30 34

Theo van Duin       oudste/penningmeester                                           telefoon 030 – 60 35 463

Ons gironummer is: NL49INGB0005145473 t.n.v. Evangelische Gemeenschap Bilthoven.

Op Internet zijn wij: www.evggembilthoven.nl.